Rəqəmsallaşmanın həll edə bilmədiyi növbə problemi

Rəqəmsallaşmanın həll edə bilmədiyi növbə problemi

Bu gün, texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə insanlar üçün qiymətli əmtəə zaman hesab edilir. Məhz texnoloji kəşflər, innovativ həllər bizim məxsus olduğumuz bu bərpaedilməz və qiymətli nəsnənin bir növ qorunub saxlanmasına xidmət edir desək yanılmarıq.

Daim yeniliklərə açıq olan cəmiyyətə həmin yeniliyi davamlı təqdim etmədikdə bu narahatlığa və sonradan narazılığa çevrilir. Təcrübə göstərir ki, belə hallar daha çox cəmiyyətə müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi məqamında baş verir. Vətəndaşlar üçün göstərilən xidmətin keyfiyyətinə təsir edən amillər sırasında ən əsaslarından biri zamandır. Bəli, bu bir aksiomadır ki, xidmət alan şəxs uzun-uzadı növbədə gözləməyi sevmir. Xüsusən də bu xidməti ödənişli şəkildə alırsa!

Sirr deyil ki, növbədə çox gözləmək insanların əsəbləşməsinə və bir sıra sağlıq problemlərinin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Təəssüf ki, bir çox hallarda belə növbələrə səhiyyə və digər dövlət xidmətləri göstərilən məkanlarda rast gəlirik.

Müşahidələr onu göstərir ki, vətəndaşlar səhiyyə və bir sıra həyati əhəmiyyətli xidmətləri çıxmaq şərti ilə dövlət qurumları və ya özəl təşkilatlar tərəfindən təmin edilən servislərdən iş günləri daha çox nahar fasiləsində və işdən sonra, həmçinin həftə sonları yararlanmağı üstün tutur. Nəticədə isə şəxsi işi üçün çalışdığı yerdən icazə almaq istəməyən şəxs 5 dəqiqəlik xidmət üçün baş çəkdiyi mərkəzdə ən azı 1 saat yubanır.

Bəs, dövlət və özəl təşkilatların xidmətləri göstərilərkən belə halların azalması yaxud heç baş verməməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?

İlk olaraq mövcud məlumatlar əsasında vəziyyət təhlil edilməli və xidmət təqdim edilən sahə yaxud qurumdan asılı olaraq aşağıdakı məlumatların dəqiqləşməsinə ehtiyac yarana bilər.

Müraciət edənlərin sayı, onların yaşı, cinsi, sosial və sağlamlıq vəziyyəti və başqa bu kimi məlumatlar, həmçinin pik saatlar, ən çox müraciət edilən xidmətlərin siyahısı, xidmətlərin adekvatlığı, əməkdaşların peşəkarlığı, elektron xidmətlər üçün müəyyən edilən serverlərin dayanıqlığı, internetin keyfiyyəti və s.

Müasir dövrdə bu tipli genişmiqyaslı təhlillərin aparılması üçün “Data analitik”lərin imkanlarından geniş istifadə edilir.

Növbələrin sayını azaltmaq üçün göstərilən elektron xidmətlərin sürətini və sayını artırmaq lazımdır. Yəqin ki, hər birimiz hansısa xidmət mərkəzində növbədə gözləyərkən qarşı tərəfin “sistem donub”, “Sistem işləmir”, “sistem yenidən yüklənir” kimi fikirlərini eşitmişik. Belə halların baş verməməsi üçün elektron xidmətlər ictimaiyyətin istifadəsinə verilməzdən öncə lokal səviyyədə test edilməlidir. “Stress test” deyilən belə yoxlamalar zamanı həmin servisə eyni anda neçə insanın müraciət edə biləcəyini və onun zəif tərəflərini müəyyən etmək mümkündür.

Alternativlərin olması həmişə keyfiyyətə xidmət edib. Belə ki, xidmət keyfiyyətinin artırılması və uzunmüddətli növbələri minimuma endirmək üçün alternativ servis kimi mobil həllər və özünəxidmət mərkəzləri yaxud köşklərinin istifadəyə verilməsi effektiv olar. Uzun müddət növbədə gözləmədən xidmət almaq istəyən şəxs bu üsullardan istifadə edərək öz işini daha da asanlaşdıra bilər. Bu həm də xidmət mərkəzində çalışan əməkdaşın da iş yükünü azaltmış olar.

Bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaşın rəqəmsal həllərə çıxış imkanlarını artırmaqla yanaşı, paralel olaraq onun maarifləndirilməsinə də ehtiyac var. Bu isə işin keyfiyyətinin yüksəlməsinə və məmnunluğun artmasına təsir edəcək.